Ninhadas

Nascimento: 07/11/2023

Shiba Inu

Machos: 2

Fêmeas: 1

Disponíveis: 3

Conheça o pedigree

Filhotes Shiba Inu

Fotos

Pedigree

Nikola Gold Kennel Ken

Meishuu no Katyuu Go Seiryuu Hashimotosou

Delen Solar Izuyumi

Fukutenkiri Go Bingo Kashimasou

Koharuhime Go Takamarosou

Atago No Kirin Go Kyouto Kikyouan

Byakuren no Yuuka Go Kanetosou

Pais

Avós

Bisavós

Kimi Akebono Ibaraki Ken

Daiden Go Kanagawa Shirai

Kikiro Akebono Ibaraki Ken

Gouryuu Go Tosa Genrokusou

Aoikomachi Go Kanagawa Shirai

Mak Linvel O-Fuda

Keiko Go Shun'You Kensha