Nossos Cães

Macho 2

Shiba Inu

Macho 2

Shiba Inu

Sobre:

  • Sexo Macho

  • Nascimento: 07/11/2023

Fale com o Criador Agora Fale com o Criador Agora Voltar para ninhada Conheça o pedigree

Pedigree

Nikola Gold Kennel Ken

Meishuu no Katyuu Go Seiryuu Hashimotosou

Delen Solar Izuyumi

Fukutenkiri Go Bingo Kashimasou

Koharuhime Go Takamarosou

Atago No Kirin Go Kyouto Kikyouan

Byakuren no Yuuka Go Kanetosou

Pais

Avós

Bisavós

Kimi Akebono Ibaraki Ken

Daiden Go Kanagawa Shirai

Kikiro Akebono Ibaraki Ken

Gouryuu Go Tosa Genrokusou

Aoikomachi Go Kanagawa Shirai

Mak Linvel O-Fuda

Keiko Go Shun'You Kensha